LANDING OPERATION

Jedną z najstarszych inspiracji wszystkich artystów są żywioły. Także Jonatan Kilczewski na jednym z etapów swojej twórczości bardzo mocno skupił się na poznawaniu świata poprzez ich pryzmat.

Bezpośrednim efektem jego poszukiwań artystycznych jest kolekcja ubrań „Landing operations”.

Inspiracja żywiołami nie miała tu jednak bynajmniej prostego charakteru. Ogień to ciepło, ale też zmiana i zniszczenie. Woda podlega ciągłym przekształceniom, nie posiada własnej formy i może być równie życiodajna co mordercza.

Powietrze z kolei stanowi pozorną pustkę, która domaga się, by wypełnić ją treścią. W „Landing operations” żywioły łączą się w sposób niekonwencjonalny prezentując nowe oblicze.

Często jesteśmy nim pozytywnie zaskoczeni, ponieważ sztuka pozwala na lepsze poznanie świata, spojrzenie na niego z nowej perspektywy i to właśnie udało się Jonatanowi Kilczewskiemu osiągnąć w jego kolekcji ubrań.

W jaki sposób kobieta staje się żywiołem? A może nie musi się nim stawać, ponieważ już nim jest?

Niewątpliwie jedną z naistotniejszych cech projektów Jonatana Kilczewskiego jest synergia pomiędzy formą ubrania i osobą, która je nosi.

Dzięki temu połączeniu udaje się uzyskiwać zupełnie nową wartość.

Największą siłą kolekcji ubrań jest znalezienie nowych sposobów na połączenie żywiołów i wpisanie ich idealnie w sylwetkę poruszającej się kobiety.

Kobiety, czyli żywiołu samego w sobie. Każdy z żywiołów użycza swojej siły, a kiedy są w kreatywny sposób łączone, powstaje coś zupełnie nowego.